Sunday, February 1, 2009

E-undi: Antara ketempangan sistem dan pencabulan amalan demokrasi

E - Undi
June 14, 2008 MYTTopic: Berita Kampus
Oleh : Abd Rahman Jabir Mohd Din Ketua Penyelidikan,PMIUM.

Apakah E-undi?
E-undi ialah sistem pembuangan dan pengiraan undi yang menggunakan aplikasi elektronik sebagai alternatif kepada sistem pemangkahan undi melalui kertas (ballout paper). Sistem seumpama ini telah digunapakai secara meluas di beberapa negara maju seperti Amerika Syarikat, Australia dan Brazil. Dalam sistem e-undi, terdapat beberapa kaedah mengundi secara elektronik termasuk mesin mengundi (mesin elektronik rekod terus DRE),Internet, telefon mudah alih, pembantu digital peri badi dan televisyen digital. Tampak sekilas pandang, suatu perkem bangan positif ke arah mendidik masyarakat tentang erti demokrasi sebenar dalam sistem pilihanraya dari sudut kerahsiaan undi dipertingkat dan kadar pengurangan undi rosak pada tahap minumum tetapi nikmat yang dijanjikan berkemampuan untuk mencurah kesena ngan telah mengundang malapetaka dahsyat sehingga tercalar rekod pengendalian pilihanraya secara bersih dan telus. Beberapa kajian kes di negara maju yang mengamalkan teknik undi elektronik ini mengakui terdapat kelompangan yang jelas mengopak konsep asal berpilihanraya.
Contohnya berlaku kontroversi semasa pemilihan Presiden dalam pilihanraya umum Amerika Syarikat pada tahun 2004 apabila melibatkan masalah keabsahan software kendalian dan pengi raan semula. Ini dihangatkan lagi apabila timbulnya kondisi ketidak fungsian pengendalian sistem (jammed system) di Virgina pada Novem ber 2003 menyebabkan hak mengundi mereka dinafikan.

Contoh di atas seakan-akan terlalu jauh untuk dikaitkan dengan konteks pilihanraya kampus tetapi terdapat nilai sepunya untuk dicari titik pertemuan bagi menjamin pilihanraya yang demokratik dan memanfaat kan kuasa satu undi yang merupakan ekpresi pendirian politik peribadi. Pilihanraya dilihat sebagai suatu indikator untuk mengukur sejauhmana suatu komuniti tersebut bebas bersuara melalui medium yang telus dan partisipasi dalam kancah berpolitik. Tidak perlu untuk mempersoalkan tentang sistem yang terbaik selagimana komuniti tersebut gagal mengenal erti dan tujuan sebenar mengapa pilihanraya dilaksanakan dan reaksi sosial mereka tempang berhadapan dengan masyarakat. Kampus tidak sepatutnya bersalahan dengan realiti sebenar masyarakat malah alam universiti sebagai medan latihan untuk memahami struktur fundamental hidup bermasyarakat malah menjadi cerminan kepada sistem komuniti luar.

Maka, kajian ini akan mengupas beberapa masalah yang kemungkinan timbul dalam sistem e-undi yang diamalkan dibeberapa buah universiti tempatan dalam siri pemilihan MPM dalam pilihanraya kampus yang diadakan. Beberapa isu pokok dalam e-undi ialah kerahsiaan undi, ketelusan sistem, kos pengaplikasian yang tinggi, status keselamatan yang diragui, integriti data dan pencabulan amalan demokratik di Malaysia. Semoga dengan penjelasan kecil ini bermanfaat dalam memaknakan erti demokrasi kampus dan mewacanakan agenda politik kampus yang sihat di kalangan mahasiswa.

Satu perspektif baru dalam evolusi demokrasi : Premis asas
Masyarakat kampus mesti meletakkan kepercayaan sebagai asas kepada penubuhan sebuah kerajaan yang sah melalui sistem pilihanraya yang adil dan telus. Sekiranya soal ini diketepikan, maka asas bagi sebuah kerajaan demoktratik akan rapuh. Perkembangan dunia informasi telah mendesak penggunaan sistem elektronik merupakan lembaran baru dalam dunia demokrasi.
Persoalannya, mengapa sistem ini di’paksa’ penggunaan sedangkan testimoni di negara-negara Barat menunjukkan hasil yang mendukacitakan. Ini kerana sistem demokrasi adalah ber gantung kepada sejauhmana sesebuah komuniti percaya akan metod yang diaplikasikan dan sejauhmana metod tersebut mampu menawar kan keselamatan dan imuniti integriti data yang tinggi. Selaras dengan kemajuan teknologi, pengundi perlu diberikan pilihan mengundi yang sesuai dengan gaya hidup mereka dan ia mungkin boleh dilaksanakan di negara ini dalam pilihan pilihan raya selepas ini.

Bagaimanapun, pelaksanaan e-undi, mungkin juga boleh menimbulkan beberapa masalah seperti keselamatan, sistem pengkomputeran gagal berfungsi, pengodaman, ancaman virus, pengguna berasa kekok dan sebagainya. Dalam perkembangan ICT masa kini, tidak terdapat jaminan program tidak boleh dimanipulasi dan menghasilkan penyimpanan dan cetakan yang berlainan berbanding di skrin. Isu keselamatan lain termasuk memastikan semua pengundi dibenarkan membuang undi dan memastikan selepas itu undi akan disimpan dan dikira dengan tepat. Masalahnya pengundi juga perlu diyakinkan mengenai sistem e-undi. Jika tidak, peralihan metod baru dilihat gagal menyakinkan pengundi sekiranya premis asas sistem pilihanraya tidak dipenuhi.

Dalam Universal Declaration Human Right (UDHR), jelas menyatakan bahawa hak individu untuk menubuhkan kerajaan yang berautoriti mesti dizahirkan melalui iltizam(will of the people) dan sistem pilihanraya yang universal(acceptable) serta dijamin kerahsiaan undi. Artikel 21 ini terpakai tanpa membataskan status hierarki dalam masyarakat dan mahasiswa tidak terkecuali. Pengerusi Suruhanjaya Pilihanraya (SPR, Tan Sri Ab Rashid AB Rahman adalah individu yang bertanggungjawab mengendalikan, menguruskan sistem pilihanraya yang adil berkata pilihanraya yang diadakan hendaklah menepati kehendak dan keperluan rakyat disamping berusaha untuk memperkasakan amalan demokrasi. Sesuatu metod pengundian yang dibuat mesti meraih kepercayaan (credible) dan efektif. Selaras dengan keperluan sebuah negara yang membangun seperti Malaysia, e-undi dianggap tidak perlu digunakan buat masa kini. Sesuatu metod mengundi mesti absah untuk diterima penggunaan selagimana menepati kriteria pokok:

· Ketepatan undi
· Ketelusan( Transperacy )
· Kerahsiaan undi ( Secrecy of vote )
· Pengiraan dapat dilakukan dengan cepat.

Jika diperihatikan secara rambang, sistem e-undi telah mampu mengimbangi ciri-ciri tersebut tetapi bermain dengan sistem ber komputer juga mempunyai potensi untuk melakukan penipuan. Adakah dengan inginkan sesuatu yang bersifat advance dan baru, kita sanggup mengorbankan prinsip ketelusan dan ketepatan dalam proses pengundian.

Sementara itu, Pengurus Pasukan Maklum Balas Keselamatan Makmal Keselamatan F-Secure Kuala Lumpur, Chia Wing Fei pula memaklum kan pemilihan calon pilihanraya melaui e-undi memudahkan pengundi tetapi ia turut menjadi isu apabila kata laluan yang digunakan dicuri sebelum mengundi dengan faktor mekanisme seperti dilihat dalam serangan virus Trojan. Kesan negatif utama yang dikesan dalam e-undi adalah persoalan integriti yang meyebabkan penipuan berlaku selain serangan daripada penggodam.

Kelemahan dan ketempangan E-undi
Prosedur perjalanan e-undi tidak boleh menafikan kelemahan yang wujud walaupun menggunakan sistem berkomputer bagi melicinkan proses pengundian. Beberapa siri pencabulan dan kebobrokan sistem pilihanraya kampus yang lepas yang terancang bagi memenangkan pihak tertentu dan pada masa sama menafikan hak kesamarataan (equality) dalam berpolitik secara sihat. Bersaing di atas padang yang tidak rata (unlevelled playing ground) memberi kelebihan kepada pihak tertentu menampakkan tahap kematangan yang dangkal lebih-lebih lagi kebebasan yang dituntut dalam sistem pilihanraya digelapkan.
Pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan pihak HEP Universiti Malaya perlu melihat nilai-nilai teras amalan demokrasi yang mesti dikuatkan dari semasa ke semasa seperti penglibatan mahasiswa dalam pilihanraya yang masih pasif, pemantauan berkesan daripada badan bebas dan daftar pengundi yang autoritatif bukannya mempersoalkan tentang perkara teknikal metod yang harus digunakan.

Acuan demokrasi tempang yang dicedok seperti e-undi mesti diteliti dan dikaji secara konstruktif sebelum dilaksanakan kerana ditakuti lebih memburukkan keadaan tambahan pula mahasiswa diujikaji unutk menilai keberkesanan metod berteknologi tinggi. Penegasan dibuat oleh pensyarah sains politik Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman yang menyatakan Malaysia belum bersedia melaksanakan e-undi dalam pilihanraya kerana dikhuatiri menimbulkan masalah daripada pihak ketiga. Menurutnya lagi tahap celik IT rakyat belum mencapai tahap maksimum.

Timbul mengatakan e-undi dilaksanakan di peringkat kampus kerana mahasiswa telah mempunyai tahap celik maklumat yang berpotensi mengendalikan komputer secara mahir dengan berhujahkan cekap dalam melayari Internet. Mereka sepatutnya didedahkan secara meluas tentang peri penting celik maklumat dalam konteks sebenar sebelum e-undi diperkenalkan. Konsep ini akan mampu menjadi mahasiswa mengakses maklumat untuk digunakan secara berkesan dan bijaksana. Ini diperjelaskan lanjut dalam Standard Kelayakan Celik Maklumat bagi Pengajian Tinggi dan telah menjadi asas kepada standard celik maklumat lain di luar Amerika Syarikat.

Ini perkara pokok yang terus dibincangkan apabila e-undi diperkenalkan dalam mana-mana negara yang mengamalkan sistem demokrasi tulen terutama kampus yang masih dianggap mentah dalam mengaplikasikan metod pengundian ini:

1. Kerahsiaan undi
2. Keselamatan dan integriti data-rosak,hacker
3. Kos Pengendalian sistem yang tinggi.
4. Pencabulan amalan demokratik kampus

Disini akan diterangkan berdasarkan hujah diatas:
Pertama:Kerahsiaan Undi
Dalam e-undi yang dilaksanakan di Universiti Putra Malaysia, mesin menggunakan sistem yang menghadkan hanya dibenarkan 16 calon bebas diundi dan pengesahan akan dibuat setelah selesai proses pengundian. Undian akan direkod terus dan perangkaan akan dilakukan pada kadar segera jika diperlukan. Pengundi akan dibekalkan dengan kata laluan sebelum membuang undi. Pengundian maya ini tidak memiliki bukti fizikal dan sebarang kemungkinan untuk melakukan penipuan adalah tinggi. Isu kerahsiaan undi sewajarnya dijadikan asas perbincangan e-undi kerana programmer akan mengetahui undi individu apabila kata laluan diedarkan daripada pihak pengurusan pilihanraya. Dalam pilihanraya terdahulu yang dijalankan, no.siri telah dijadikan senjata untuk mengetahui undi pelajar.

Kedua:Keselamatan dan Integriti Undi
Isu kritikal yang mendapat perhatian berhubung dengan keselamatan apabila terdedah kepada penggodam( hackers ) yang merosakkan sistem kendalian. Malah, bagi sesiapa yang memiliki akses mampu juga mengubah sistem apabila mereka memasukkan malware dan virus. Menurut buku karangan R Michael Alvarez dan Thad E Hall bertajuk Electronic Election: The Perils and Promises of Digital Democracy sebelum pengundian di AS pada 2004, pelbagai spekulasi mengenai masalah yang dikaitkan dengan e-undi. Penggunaan elektrik sebagai sumber untuk mengerakkan sistem ini kadangkala mengundang malapetaka apabila terputus bekalan elektrik. Integriti undi juga dipersoalkan apabila mesin yang merekodkan penjumlahan undi secara maya boleh dipertikai dengan pertambahan undi yang sukar untuk dikesan.

Ketiga:Kos Pemasangan dan Pengendalian yang tinggi
Software atau mesin yang digunakan dalam e-undi sememangnya mahal dan memerlukan peruntukan kewangan yang tinggi. Tidak sekadar itu, pakar-pakar komputer tentang metod berteknologi tinggi akan didatangkan khas untuk mengendalikan mesin ini. Dilaporkan bahawa mesin yang digunakan di Brazil yang dikeluarkan oleh Diebold, mencatatkan harga 67 juta dollar Amerika dan syarikat ini terpaksa melatih petugasnya untuk mengawalatur mesin agar berjalan lancar. Pihak universiti terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang banyak semata-mata untuk memperbaharui metod pengundian. Kenapa tidak didahulukan kewangan yang ada kepada meningkatkan proses pembelajaran di universiti. Jangan kita terpaksa menggadaikan nilai intelektual universiti hanya kepentingan komersial pihak tertentu.

Keempat:Pencabulan Amalan Demokratik Kampus
Bermulanya pilihanraya tahun 2004 merupakan sejarah hitam dalam kamus demokrasi kampus apabila pihak HEP terang-terangan melakukan penyelewengan dengan dibantu dengan campurtangan politik luar bagi memenangkan Aspirasi untuk memegang teraju MPM seluruh kampus. Ugutan dan penyalahgunaan kuasa untuk tempoh berkempen serta beberapa salahlaku menampakkan insiden ini mencalar demokrasi. Tambahan pula, e-undi dilihat begitu kontradik dengan realiti sebenar masyarakat yang masih mengakui sistem pilihnraya secara memangkah kertas adalah terbaik berdasarkan keperluan rakyat. Mengapakah pihak universiti begitu bersungguh dalam melaksanakan e-undi sedangkan citra masyarakat di luar berbeza dari sudut amalan demokrasinya.
Mengapakah PRK tidak cuba memperbaiki keadaan parah sedia ada yang mengongkong kebebasan malah bersedia mengubah peraturan yang disifatkan drakonian. Manakah yang menjadi keutamaan antara maruah mahasiswa dengan sistem e-undi yang diagungkan. Bersama memperteguhkan amalan demokrasi kampus.

Rancakkan agenda memaknakan mahasiswa
Seharusnya mahasiswa perlu belajar banyak perkara di kampus termasuk etika hidup bermasyarakat kerana mereka akan keluar sebagai agen sinergi pencerahan minda. Hanya dengan kefahaman yang jitu, mereka akan beraksi dengan penuh iltizam untuk mengubah status sosioekonomi masyarakat. Modal insan yang baik hanya akan lahir daripada rahim universiti yang mengajar erti menghargai sebuah penghidupan sementara di alam kampus. Bertindaklah secara glokal dalam mendepani perubahan dalam ruang lingkup peluang yang ada. Generasi yang buta politik adalah mereka yang gagal memahami konteks hidup bermasyarakat disebabkan keengganan melibatkan diri dalam sebarang aktiviti sosial. Mari kita bina generasi yang kaya budi dan intelektual agar tidak menyesal di kemudian hari. Agar kita tidak dipersalahkan atas kebutaan generasi terkemudian yang bakal mewarnai marcaparda wawasan 2020.
Komen:
Penguasa lebih sanggup menang dengan cara tidak jujur daripada tewas secara terhormat. Tidak ada nilai jati diri serta maruh berkualiti dalam politik. Sama ada ballot, e-undi atau undian tangan, segala macam manipulasi diamal demi kuasa. Kuasa amat kuat pengaruhnya dan dengan itu diimpi. Kuasa yang tinggi selalu disalahguna untuk kepentingan diri. Lebih tinggi kuasa, lebih cenderung ia disalahgunakan untuk kepentingan peribadi.

No comments: