Monday, August 3, 2009

PERSIDANGAN
MALINDO NUSANTARA I
Web:http://persidanganmalindonusantara1.blogspot.com/

Tarikh : 17-18 November 2009, Masa Sidang – 2 hari
Tempat: Universitas Andalas, Padang, Sumatera, Indonesia.
Anjuran UKM-Univ. Andalas Padang, Sumatera

Tema:
Dinamika pembangunan sosial-ekonomi-politik
nusantara kontemporer dan cabaran abad-21


Subtema
i. Gerakan sosial politik semasa
ii. Persekitaran lestari
iii.Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia
iv. Autonomi daerah dan desentralisasi
v. Politik serantau
vi. Isu-isu global semasa

Yuran penyertaan dari Malaysia: RM300
Yuran penyertaan tanpa bentang: RM200
Yuran pelajar (Siswazah) Malaysia: RM200
Yuran pelajar tanpa bentang: RM100
Yuran peserta antarabangsa USD200.00
Peserta digalakkan membuat pembayaran sebelum atau pada 2 November 2009 untuk membolehkan kertas kerja dimasukkan dalam PROSIDING. Cara pembayaran akan dimaklumkan kelak.

Tarikh akhir penerimaan abstrak 30 September 2009
Tarikh pengumuman abstrak yang diterima/tolak 5 Oktober 2009
Tarikh akhir Penerimaan kertas kerja lengkap: 2 November 2009

Format penulisan
a. Abstrak – sekitar 200 perkataan
b. Kertas lengkap: 10-15hlmn (1.5 spacing), font Times New Roman, saiz 12
c. Butiran diri diperlukan semasa menyerahkan abstrak: nama, tajuk kertas, email, institusi, alamat, nombor telefon.

d. Rujukan menggunakan sistem Harvard
i. Contoh: (Almond 2004: 52)
ii. Nota kaki boleh digunakan untuk penjelasan lanjut sesuatu perkara
iii.Eg. Rujukan/Biblio: Nama. Tahun. Tajuk. Tempat penerbitan. Penerbit
iv. Bahasa: Bahasa Melayu, Indonesia atau Inggeris

Sila email abstrak dan kertas kerja lengkap anda kepada email berikut;
su_hana71@yahoo.com

Prosiding akan disediakan dalam bentuk CD

Sebarang Pertanyaan, sila email:
su_hana71@yahoo.com
atau
kartini_khalid@hotmail.com
pls take note of the underscore

No comments: